Amblygobius phalaena kan alternatief bieden voor andere zandzevende inwoners