Belgische team analyseert eerste resultaten oesteronderzoek